Víťazi 2. ročníka (2007)
 

Z celkového počtu 18 prihlásených projektov boli víťazné:

Miloslav Kuba - konateľ VEPOS - SKALICA s.r.o.Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
VEPOS - SKALICA s.r.o.
za projekt "Separovaný zber odpadov v podmienkach spol. VEPOS-SKALICA s.r.o."

Projekt predstavuje zavedenie moderného a účelného systému zberu, triedenia a prepravy vytriedených zložiek odpadov v skalickom regióne. V roku 2006 bolo vyseparovaných v meste Skalica 88,61 kg odpadov/obyvateľa, v skalickom regióne 32,25 kg odpadov/obyvateľa.


Emil Kokles - generálny riaditeľ Eko Qelet, a.s.Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
ŽP EKO QELET, a.s.
za projekt "Závod na spracovanie kovového odpadu a autovrakov"

Projekt predstavuje ojedinelé technické riešenie, umožňujúce vysoký stupeň recyklácie druhotnej suroviny, ako aj vysokú efektívnosť pri triedení kovových a nekovových častí.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"

KATEDRA NEŽELEZNÝCH KOVOV A SPRACOVANIA ODPADOV HUTNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
za projekt Laboratórium "Centrum spracovania odpadov"

Projekt predstavuje laboratórium, ktorého cieľom je skúmať možnosti spracovania rôznych druhov odpadov na požiadanie záujemcov, fyzicky otestovať daný odpad a ponúknuť know-how na jeho spracovanie.Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020