Víťazi 15. ročníka (2020)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
KOLO, nezisková organizácia
za projekt IntKOLO - Mestský bazár na Bazovej. Pilotný projekt Reuse centra“

Nezisková organizácia KOLO v spolupráci hlavným mestom a mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitným inštitútom Bratislava a ďalšími subjektmi pracuje na koncepte vybudovania stabilného centra opätovného použitia, ktoré bude jedným z prvých na Slovensku. Reuse centrum je miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné veci druhú šancu. Pochádzajú od ľudí, pre ktorých sa už stali nepotrebnými, chcelisa ich zbaviť, ale namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k dispozícii ľuďom, ktorým sa môžu zísť. Často ide už o veci použité alebo poškodené, avšak po jednoduchej oprave opäť využiteľné. Prvou lastovičkou bol Mestský bazár uskutočnený v dňoch 10.-11.októbra 2020 na Bazovej ulici v Bratislave s veľmi pozitívnymi výsledkami. Bazár navštívilo 900 Bratislavčanov, ktorí si zakúpili takmer 3000 vecí. Takto sa podarilo nájsť opätovné využitie pre až 4,5 tony predmetov, ktoré by inak skončili v komunálnom odpade. 


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
Lidl Slovenská republika, v.o.s.

za projekt „Bude z toho haluz“

Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa radí medzi lídrov v oblasti diskontných predajní na Slovensku. Pôsobí na slovenskom trhu nepretržite od roku 2004. Dnes má Lidl tri logistické centrá, ktoré zásobujú 144 predajní po celom Slovensku. Do súťaže Zlatý mravec sa prihlásili s projektom „Bude z toho haluz“. Projekt vznikol ako reakcia na schválený zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý má vstúpiť do platnosti od 1.1.2022. Projekt umožňuje zákazníkom nakupujúcim v dvoch predajniach Lidl v bratislavskom Ružinove odovzdávať PET-fľaše a kovové nápojové obaly prostredníctvom zberných automatov, pričom za každý odovzdaný obal prispeje spoločnosť Lidl sumou 0,10 € na revitalizáciu mestského parku Ostredky. Projekt v predstihu umožňuje zákazníkom privyknúť si na pripravovaný spôsob zálohovania nápojových obalov, čo zabezpečí ich budúcu vysokú mieru recyklácie.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
Hugo Repáň - EcoButt
za projekt „Recyklácia cigaretových filtrov"

Firma EcoButt predstavuje slovenský startup zaoberajúci sa problematikou zberu a environmentálne prijateľného spôsobu spracovania cigaretových filtrov. Použité cigaretové filtre obsahujú množstvo toxických a karcinogénnych látok, ktoré predstavujú možný zdroj ohrozenia pre pôdu, vodu, zložky ekosystémov i ľudské zdravie. Projekt sa zaoberá zberom cigaretových filtrov na miestach ich vzniku, ich vytriedením a spracovaním na priemyselné využitie. Zámerom projektu je recyklácia 1 tony cigaretových filtrov mesačne na území SR.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Bored Monkey s.r.o.
za projekt „Garbage Gobblers, vzdelávací webový portál s tabletovou hrou“

Garbage Gobblers je neziskový vzdelávací projekt Táni Zacharovskej realizovaný pod hlavičkou štúdia Bored Monkey. Hra Garbage Gobblers je pokusom využiť vzdelávací potenciál hier a nájsť zábavnú formu, akou podať tému odpadov, ich triedenia a využívania prostredníctvom interaktívneho virtuálneho zážitku. Jej zámerom je nielen pomôcť deťom pochopiť, ako odpady škodia prírode a ako ich vieme recyklovať, ale mala by ich aj motivovať a dať im pocit, že osud planéty je aj v ich rukách a že na ich snahe záleží.  


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Tímea Šefčíková
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

za projekt „Termické procesy ako spôsob odstraňovania
farmaceutík z čistiarenských kalov“

  

Hodnotiaca komisia ocenila vysokú odbornú úroveň aj kvalitu spracovania náročnej témy diplomovej práce Ing. Tímey Šefčíkovej, absolventky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Diplomová práca s názvom: „Termické procesy ako spôsob odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov“ prináša podrobné porovnanie výskytu farmaceutík a rôznych liečiv v čistiarenských kaloch ôsmich slovenských čistiarní odpadových vôd. Hlavná časť práce sa zaoberá vplyvom termických procesov na redukciu, prípadne úplné odstránenie farmaceutík z čistiarenských kalov. Toto riešenie predstavuje vhodnú alternatívu na ich úpravu a bezpečnejšie používanie kalov na poľnohospodárske alebo iné účely.

Partnerom tejto kategórie je spoločnosť Reclay Slovensko, s.r.o., ktorá oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Eur. 
 


Čestné uznanie
Tomáš Ščepka

za projekt: „PET-kajak projekt“

Čestné uznanie bolo tento rok udelené Tomášovi Ščepkovi za originálny prístup k riešeniu problematiky znečistenia vodných tokov a lužnej krajiny použitými PET fľašami. Autor
projektu si vlastnoručne z tohto odpadového materiálu zhotovil kajak, na ktorom splavil slovenský úsek Dunaja. Projekt je dokumentovaný filmovou kamerou a predstavuje silné výchovné posolstvo pre všetky generácie. 
Prevzatie ceny Zlatý mravec 2020 v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo: 
Zľava:  Martin Maslák - generálny riaditeľ Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP SR,  Anna Vargová, obchodná manažérka Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  
Prevzatie ceny Zlatý mravec 2020 v kategórii Firemné odpadové hospodárstvo:
Zľava: Miroslav Seifert, vedúci logistiky Lidl Slovenská republika v.o.s, Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP SR


Prevzatie ceny Zlatý mravec 2020 v kategórii Inovatívne riešenie:
Zľava: Hugo Repáň - EcoButt, Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP SR

)
Prevzatie ceny Zlatý mravec 2020 v kategórii Environmentálna výchova:
Zľava: Táňa Zacharovská, Bored Monkey s.r.o., Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP SR


Prevzatie ceny Zlatý mravec 2020 v kategórii Študentský projekt:
pre neprítomnosť víťazky Tímey Šefčíkovej preberal cenu vedúci diplomovej práce
Prof. Igor Bodík, Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP SR.


Prevzatie Čestného uznania:
 Tomáš Šefčík, Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP SR.Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2019