26. november 2020
  na 16. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO
  HOSPODÁRSTVA
  Hotel Saffron |  Bratislava

 
 

 
Komisia Zlatý mravec 20
20

1. Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.
2. Elena Bodíková, EIB Consult, s.r.o.
3. Ľubomír Ďuračka, Ministerstvo životného prostredia SR
4. Peter Gallovič, E.P.A. s.r.o.
5. Iva Fabušová, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
6. Ľudovít Kolláth, Strojnícka fakulta STU v BA
7. Peter Kuba, Združenie organizácií verejných prác
8. Martin Múdry, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
9. Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ, o.z.    

 


 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk |2006-2020